Stora Lundby Folkdansgille


Välkommen till Stora Lundby Folkdansgille


Vi träffas en gång i veckan under terminstid på söndagar klockan 19-21 i Hedegårdens äldreboende i Stenkullen för att dansa och ha trevligt. Det är gamla folkliga danser, ofta från våra trakter, sådana uppställningsdanser som kallas folkdanser och en och annan internationell dans. Målet är att ha trevligt, men också att träna in danserna så väl att vi kan visa upp dem i olika sammanhang, till exempel på äldreboenden, vid hembygdsdagar, vid midsommarfiranden eller andra tillfällen. Oftast dansar vi då i folkdräkt men ibland dansar vi i gammaldags vanliga kläder för att vi tycker att det passar bättre in i miljön till exempel vid en hembygdsstuga. Om man bara vill vara med vid vår dansträning och inte delta i uppvisningar, går det givetvis också bra.

Förutom att vi dansar hemma i Lerums kommun händer det då och då att vi gör en resa med folkkulturanknytning eller att vi deltar i en dansfestival någonstans.

Du är välkommen att kontakta någon av oss nedan om du är intresserad av att vara med eller om du har tankar på att vi skulle göra något framträdande.

Sture Holm   0322-51076

Claes Magnusson    0302-10012


Aktuella upplysningar:

Vi tränar numera i Hedegårdens äldreboende i Stenkullen. Träningen är på söndagarna 19.00 - 21.00 de allra flesta veckorna. Nya dansare är hjärtligt välkomna, men om du tänker komma till en träning så ring först till något av telefonnumren ovan för att kontrollera att vi inte har något annat för oss just den söndagen.

 Engelskor är en typ av folkmusik som är vanlig i Västsverige. De tillhörande bygdedanserna kallas också engelskor. Det finns en uppteckning från vår egen kommun hur engelska kunde dansas här. Den innehåller danssteg, som är typiska för engelskor, och en finurlig slinger med partnerbyte som gör att alla tre kavaljererna får dansa med alla tre damerna. Så här kan det se ut när vi tränar den.

Hambo i Smyge är en modern uppställningsdans. Den börjar med att kavaljererna dansar upp mot publiken till två led och damerna dansar fram mellan leden. Efter olika hamboturer och formationer slutar den med två ringar som länkas ihop till en samlad front mot publiken. En fin dans som vi gärna har med på uppvisningar. Övning ger färdighet, så den tränar vi ofta.

Den sista lördagen i augusti brukar vi göra ett framträdande på Hembygdsdagen vid Lerums hembygdsgård Dergården, där vi dansar traditionella bygdedanser iförda gammaldags kläder. Här dansar vi en mazurka som den dansades i Skepplanda förr i tiden.

Uppvisning i folkdräkt i det fria. Just här är det en kedjetur som strax skall gå över i hambo i en modern uppställningsdans som kallas Midsommarhambo.